Natuuronderzoeksbureau Remeeus

Adri Remeeus kan bogen op een zeer ruime expertise op het gebied van faunakartering.


Wat doet Natuuronderzoeksbureau Remeeus?:


a.Fauna-inventarisaties voor natuurbeherende organisaties, gemeentelijke overheden, ecologische adviesbureaus en particulieren met als specialisaties vogels, vlinders en reptielen.

b.Adviseren over de inrichting van natuurgebieden.

c.Adviseren met betrekking tot bescherming van vogel- en vlinderpopulaties.

d.Het opstellen van beheerplannen.

e.En andere werkzaamheden op het gebied van natuuronderzoek.


Ervaring

a.Sinds 1973 inventarisatiewerkzaamheden voor DUNEA (voorheen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland), met als specialisatie het inventariseren van vogels. De broedvogels worden in kaart gebracht via de SOVON BMP methodiek. Daarnaast worden ook de doortrek en de wintergasten gemonitord.

b.Sinds 1990 in kaart brengen van de vogelpopulaties in de Duivenvoordse Polder (gemeente Wassenaar) voor Staatsbosbeheer. De broedvogels worden in kaart gebracht via de SOVON BMP Methodiek en via SOVON Weidevogels. Daarnaast worden de doortrek en de wintergasten gemonitord.

 1. c.Sinds 1991 monitoren van de verspreiding van dagvlinders en dagactieve nachtvlinders voor de Vlinderstichting, DUNEA en Staatsbosbeheer. Dit geschiedt via de door de Vlinderstichting gehanteerde monitoringmethodiek.


 1. d.Inventarisatie van weidevogels in 1050 ha veenweidegebied tussen Leiden en Den Haag in opdracht van de agrarische vereniging Santvoorde.

 2. e.Inventarisatie van weidevogels in 280 ha veenweidegebied tussen Leiden en Voorschoten in opdracht van de Stg. Twickel.

f.  Inventarisatie van weidevogels in de Papenwegse- en Zuidwijksepolder in opdracht van Stg Twickel.

Inventarisaties

- Vogels

 1. -Dagvlinders

 2. -Reptielen

Specialisten

Voor inventarisaties kunnen we op het gebied van

 1. -flora,

 2. -vogels,

 3. -vlinders,

- insecten,

 1. -zoogdieren

 2. -landschapshistorie

 3. -boomadvies

een beroep doen op specialisten per vakgebied.

Contact:

Natuuronderzoeksbureau Remeeus

t.a.v. Adri Remeeus

Smaragdhorst 324

2592 RX  DEN HAAG

T.: 070 3815906

M.: 06 53425602

E.: aremeeus@ziggo.nl

KvK: 27354807