Portfolio

De Groene Vraagbaak

is een multi-disciplinair adviesbureau voor al uw communicatie-

vraagstukken m.b.t. natuur en water.

2000 - 2001  Haagse Vogelbescherming          Publicaties en eindredactie Avifauna Den Haag 
2000 - 2005  Stadsbeheer Gemeente Den Haag    Diverse projectsecretariaten
2000 - heden Gemeentes en projectontwikkelaars   Advisering gedragscode Flora- en faunawet 
2000 - heden Gemeente Den Haag              Ornithologische adviezen m.b.t. groenonderhoud 
2004 - 2007  Haags Milieucentrum              Organisatie jaarlijks educatief wandelevenement
2005        Haags Milieucentrum               Opzetten cursus gedragscode Flora- en faunawet
2006 - 2008  Bewonersorganisaties              Coördinatie groene wijkprojecten 
2007        Haagse Vogelbescherming          Vormgeven expo-stand Stadsvogelconferentie
2008        Golfvereniging Duinzicht            Ecologisch landschapsadvies
2008 - 2009  Alg. Ver. voor Natuurbescherming    Ontwikkelen nieuw tijdschrift over stadsnatuur
2008 - 2009  Stadsbeheer Gemeente Den Haag    Communicatie innovatief waterproject
2008 - 2009  Stadsbeheer Gemeente Den Haag    Communicatie Waterplan Den Haag
2008 - heden Haagwinde                       Publicaties over stadsnatuur, eindredactie, vormgeving
2009 - 2013  The Hague Road Runners           Vormgeving clubblad en foldermateriaal
2010        Projectbureau Delflandse kust        Onderzoek in kader Flora- en faunawet
2010        Stg Landschapsbeheer Zuid Holland   Organisatie Natuurwerkdag Landgoed Ockenrode  
2011        De Onderlinge verzekeringsmij       Beheerplan Landgoed Ockenrode   
2010 - heden Landgoed Ockenrode              Begeleiding uitvoering beheerplan
2012        Projectbureau Delflandse kust        Monitoring veldwerkzaamheden Solleveld
2012        Haagse Vogelbescherming          Beheerplannen 15 vogelrustgebieden
2013        In Holland HBO Bos- en natuurbeheer Stage-begeleiding eindexamenleerlingen
2013        Alg. Ver. voor Natuurbescherming     Cursus Leer het Landschap Lezen 
2014        Wijkvereniging Duttendel            Project “Klein Zwitserland Duurzaam Vooruit” 
2015 - 2016  Wijkvereniging Duttendel            Project “VlinderVenturi voor Klein Zwitserland”           http://www.avn.nl/483shapeimage_2_link_0