De Groene Vraagbaak

is breed inzetbaar op het gebied van advisering over stadsecologie, ornithologie en water. We kennen de weg binnen de verschillende overheden. Uw groene project krijgt speciale aandacht.

  1. -Illustraties maken een verhaal visueel. Van simpele pentekening tot aquarel kan worden geleverd ter ondersteuning van een presentatie of boekuitgave.

  2. -Desktoppublishing (DTP) is de digitale opmaak van een publicatie. Goede vormgeving maakt de schriftelijke informatie makkelijk toegankelijk.

  3. -Heldere digitale fotografie ter ondersteuning van presentatie, artikel of adviesnota. Goed beeldmateriaal maakt een verhaal vaak in een oogopslag begrijpelijker.

Illustreren, fotograferen en DTP

  1. -Artikelen over natuur en landschap worden elk kwartaal gepubliceerd in Haagwinde, het tijdschrift voor de Haagse Natuurbescherming.

  2. -Persberichten, achtergrondverhalen, interviews en columns zijn onderdeel van de journalistieke bandbreedte.

Schrijven

  1. -Adviseren van werkers in het groen over de gedragscode Flora- en faunawet.

  2. -Toetsing beleidsplannen op ecologische aspecten.

  3. -Beheeradviezen voor ecologische landschapsinrichting.

  4. -Ornithologische adviezen voor bescherming stadsvogels.

Adviseren

Communicatie is de olie tussen de raderen van een project. Goede informatiestromen en netwerken zijn het halve werk van de organisatie. Duidelijke afspraken en verslaglegging maken een planning overzichtelijk. Kennis van zaken voorkomt vergissingen en doublures.

Communicatie

Wat doe ik?

  1. -Organiseren en coördineren van kleine tot middelgrote projecten in de groene sector. De ervaringen lopen uiteen van het organiseren van een evenement tot het op poten zetten van cursussen en innovatieprojecten.

Projectmanagement